info

Jak reklamovat

Mohlo by vás zajímat

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2 letou záruční dobu na nákup zboží v Branomarket s.r.o., avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1 letou záruční dobu na nákup zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Dobu zakoupení zboží je kupující povinen doložit fakturou nebo dodacím listem, u nezávislého topení je rozhodující Záruční list potvrzený servisem autorizovaným k montáži nezávislých topení Brano.

Hodí se vědět

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.
  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (případně od převzetí zboží s novou součástkou).